Science Education

Formerly known as European Learning Laboratory for the Life Sciences

Our inspiring educational experiences share the scientific discoveries of EMBL with young learners aged 10-19 years and teachers in Europe and beyond. We belong to EMBL’s Science Education and Public Engagement office.

This article is also available in  English,  Deutsch,  Français,  Ελληνικά,  Italiano and  Svenska

Honba za pokladem – GFP

Úvod

Tato úloha “honba za pokladem” byla navržena tak, aby vás seznámila s různými bioinformatickými postupy, pomocí kterých můžete identifikovat a analyzovat sekvence DNA a proteinů. V této úloze budeme analyzovat sekvence zeleného fluorescenčního proteinu  (Green Fluorescent Protein – GFP) a jemu příbuzných molekul pomocí online bioinformatických nástrojů a databází. Biologická data, např. DNA a proteinové sekvence a strukturní infomace jsou ukládány v databázích, které jsou udržovány a určeny pro vědeckou práci. Protože však je většina těchto dat vytvářena pomocí veřejných peněz v podobě grantů atd., jsou tyto databáze dostupné každému. Stejně tak jsou bioinformatické nástroje vytvářené vědeckou komunitou volně dostupné pro širokou veřejnost. V našem kurzu budeme po celou dobu používat tyto volně dostupné zdroje a nástroje.
Níže uvedené navigační menu obsahuje jednotlivé kroky první úlohy. Začněte vaši “honbu za pokladem” kliknutím na “Honba za pokladem – GFP – úvod”.

Technické požadavky

Pro používání programů JalView a Astex Viewer je zapotřebí mít v počítači nainstalovanou Javu a Java musí být rovněž povolena v internetovém prohlížeči. Javu můžete zdarma nainstalovat pomocí java.com. Informace jak povolit Javu ve vašem prohlížeči najdete zde.

Bioinformatické nástroje

ENA (European Nucleotide Archive) https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/sequence-search

Databáze poskytující vyčerpávající záznam nukleotidových sekvencí z celého světa. Pokrývá prvotní sekvenační data, jejich složení do delších úseků i funkční anotaci. ENA byla vytvořena z několika dílčích databází jako jsou EMBL-Bank, Sequence Read Archive (SRA) a Trace Archive.

MUSCLE (Multiple Sequence Comparison by Log-Expectation) http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/

Nástroj sloužící k mnohočetnému přiřazení (alignment) a porovnání sekvencí, obzvláště vhodný pro aminokyselinové sekvence.

EMBOSS Transeq (European Molecular Biology Open Software Suite Transeq) http://www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq/

Nástroj, pomocí něhož můžete přeložit nukleotidovou sekvenci do odpovídající proteinové sekvence.

Protein Data Bank in Europe (PDBe) http://www.ebi.ac.uk/pdbe/

Databáze obsahující informace o struktuře biologických makromolekul.

Navigace aktivity

Níže uvedené navigační menu obsahuje jednotlivé kroky první úlohy. Začněte vaši “honbu za pokladem” kliknutím na “Honba za pokladem – GFP – úvod”.

Honba za pokladem – GFP

Topic area:  Bioinformatics

Age group:  16-19

Contact: emblog-ells@embl.org

Author: Philipp Gebhardt

Share: